سرور مجازی ایران هارد SSD دیتاسنتر PoshtvarServer

با خرید از پشتوار سرور مطمئن قدم بردارید.

وی پی اس 2 گیگابایت - تحویل آنی 10 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 30GB
رم 2GB
پهنای باند ماهانه 200 گیگ
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 3 گیگابایت - تحویل آنی 9 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 40GB
رم 3GB
پهنای باند ماهانه 300 گیگ
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 4 گیگابایت - تحویل آنی 10 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 50GB
رم 4GB
پهنای باند ماهانه 400 گیگ
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 6 گیگابایت - تحویل آنی 11 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 75GB
رم 6GB
پهنای باند ماهانه 600 گیگ
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 8 گیگابایت - تحویل آنی 47 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 100GB
رم 8GB
پهنای باند ماهانه 800 گیگ
سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس بلافاصله بعد از پرداخت

وی پی اس 2 گیگابایت - میکروتیک 9 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 1GB
رم 2GB
پهنای باند ماهانه 200 گیگ
سیستم عامل میکروتیک کرکی
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor

وی پی اس 3 گیگابایت - میکروتیک 5 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 1GB
رم 3GB
پهنای باند ماهانه 300 گیگ
سیستم عامل میکروتیک کرکی
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor

وی پی اس 4 گیگابایت - میکروتیک 15 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 1GB
رم 4GB
پهنای باند ماهانه 400 گیگ
سیستم عامل میکروتیک کرکی
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor

وی پی اس 6 گیگابایت - میکروتیک 16 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 1GB
رم 6GB
پهنای باند ماهانه 600 گیگ
سیستم عامل میکروتیک کرکی
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor

وی پی اس 8 گیگابایت - میکروتیک 50 موجود است

پردازنده Dual Intel Xeon E5-2650 v2
هارد 1GB
رم 8GB
پهنای باند ماهانه 800 گیگ
سیستم عامل میکروتیک کرکی
وضعیت دسترسی به روت کامل
مجازی ساز KVM-Virtualizor