فروش ویژه سرور اختصاصی از کشور آلمان (Myloc)

Devils Canyon Server سرور اختصاصی 9 موجود است

Once Setup 0 toman
Core i7-4790k mit HT
32GB DDR3 RAM
2x 1,000 GB SATA or
2x 100 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Pro Server+ سرور اختصاصی 10 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel Core i7-6700k
32GB DDR4 RAM
2x 1,000 GB SATA or
2x 240 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

Broadwell Xeon Server سرور اختصاصی 0 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel Xeon D-1540
64GB DDR4 RAM
2x 2,000 GB SATA or
2x 240 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

AMD Ryzen Pro سرور اختصاصی 0 موجود است

Once Setup 0 toman
AMD Ryzen Pro 1700x (8 x 3,4 GHz)
32GB DDR4
2x 1,000 GB SATA or
2x 120 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

DL120 Gen9 سرور اختصاصی 0 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel XEON E5-2620v3
32GB DDR4 ECC
2x 2,000 GB SATA or
2x 240 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

DL20 Gen9 سرور اختصاصی 1 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel XEON E3-1240v5
32GB DDR4 ECC
2x 1,000 GB SATA or
2x 240 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

DL360 Gen10 سرور اختصاصی 1 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel XEON Silver 4110
64GB DDR4 ECC
2x 2,000 GB SATA or
2x 240 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

DL380 Gen10 سرور اختصاصی 2 موجود است

Once Setup 0 toman
Intel XEON Gold 5118
64GB DDR4 ECC
2x 2,000 GB SATA or
2x 240 GB SSD
1 x 1.000 Mbit
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.

AMD Epyc 7351P سرور اختصاصی 10 موجود است

Once Setup 0 toman
AMD Epyc 7351P (16 x 2,9 GHz)
64GB DDR4 ECC
2x 2,000 GB SATA or
2x 480 GB SSD or
2x 450 GB NVMe
1 x 1.000 Mbit
تحویل سرویس حداکثر 72 ساعت بعد از پرداخت.
امکان سفارش آیپی اضافه نیز هست.
تمامی سیستم عامل ها قابل نصب هست.
جهت راهنمایی و اضافه کردن منابع با بخش فروش در تماس باشید.
به دلیل نوسانات قیمت ارز لطفا با هماهنگی خرید کنید.