مهمترین دستورات فایروال iptables در لینوکس

Netfilter نام فایروال محلی سیستم عامل لینوکس می باشد که در لایه کرنل عمل می کند و از iptables برای کنترل آن جهت مدیریت و فیلتر کردن پکت ها بر روی IPv4 و IPv6 استفاده می گردد. با توجه به اهمیت مسئله امنیت سرور و بخصوص سرور های لینوکس ، در این مطلب تعدادی از رایج ترین دستورات فایروال لینوکس iptables تشریح می گردد که می تواند در خیلی از مواقع مشکلات مدیر سرور را مرتفع نماید. لازم به توضیح است که می بایست در استفاده از دستورات فایروال دقت لازم را مبذول فرمائید، چرا که یک اشتباه ساده، می تواند منجر به بسته شدن دسترسی شما به سرور گردد، البته با مراجعه به پنل در بخش کاربری پشتوار سرور و با VNC می توانید اشکلات بوجود آمده در دسترسی به سرور را بررسی و مرتفع نمایید. در این مطلب فرض بر این است که شما از دسترسی روت ( root ) برای وارد کردن دستورات استفاده می کنید.

.  نمایش وضعیت فایروال:
برای مشخص شدن رول هایی که در حال حاضر در iptables وجود دارند، می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -L -n -v

خروجی دستور می تواند به شکل زیر باشد:
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
 اگر در فایروال خود از قبل رول هایی اضافه کرده اید، احتمالا وضعیت به شکل زیر خواهد بود:
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 DROP    all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID
 394 43586 ACCEPT   all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
  93 17292 ACCEPT   all -- br0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  1  142 ACCEPT   all -- lo   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
  0   0 ACCEPT   all -- br0  br0   0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 DROP    all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID
  0   0 TCPMSS   tcp -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp flags:0x06/0x02 TCPMSS clamp to PMTU
  0   0 ACCEPT   all -- *   *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
  0   0 wanin   all -- vlan2 *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 wanout   all -- *   vlan2  0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
  0   0 ACCEPT   all -- br0  *    0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 425 packets, 113K bytes)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
Chain wanin (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
Chain wanout (1 references)
 pkts bytes target   prot opt in   out   source        destination
برای نمایش رول ها به همراه شماره خط هر رول از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -n -L -v --line-numbers

احتمالا خروجی دستور، مشابه زیر خواهد بود:
Chain INPUT (policy DROP)
num target   prot opt source        destination
1  DROP    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID
2  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
3  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
4  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy DROP)
num target   prot opt source        destination
1  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
2  DROP    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID
3  TCPMSS   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp flags:0x06/0x02 TCPMSS clamp to PMTU
4  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED
5  wanin   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
6  wanout   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
7  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination
Chain wanin (1 references)
num target   prot opt source        destination
Chain wanout (1 references)
num target   prot opt source        destination
توضیح دستور :
L- : لیست رول ها 
v- : نمایش جزئیات
n- :  نمایش ip و پورت بصورت عددی 
2. تغییر وضعیت فایروال :
از دستورات زیر برای روشن ، خاموش و ریست فایروال می توان استفاده کرد:
service iptables stop
service iptables start
service iptables restart
اگر می خواهید فایروال را خاموش و پس از ریستارت سرور نیز وضعیت به همین منوال باقی بمانید ، دستور زیر را وارد نمائید:
service iptables stop
chkconfig iptables off
3. حذف قوانین و رول های فایروال :
ابتدا به کمک دستورات زیر شماره خط رول را بدست آورید:

iptables -L INPUT -n --line-numbers

iptables -L OUTPUT -n --line-numbers

iptables -L OUTPUT -n --line-numbers | less

iptables -L OUTPUT -n --line-numbers | grep 202.54.1.1

حال به عنوان مثال برای حذف رول موجود در خط شماره 4 می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -D INPUT 4

و یا از دستور زیر برای حذف قوانین مروبطه به ای پی مورد نظر خود استفاده فرمایید:

iptables -D INPUT -s 202.54.1.1 -j DROP

توضیح:

حذف یک یا چند رول از زنجیره انتخاب شده

 

3.1 حذف کلیه رول ها از فایروال ( Flush iptables ):

برای حذف کلیه رول ها می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -F

و اگر در تیبل nat و mangle نیز رولی اضافه کردید ، دو دستور زیر را نیز لازم است وارد نمائید:

iptables -t nat -F

iptables -t mangle -F

برای مشاهده وضعیت رول ها مجدد از دستور زیر استفاده فرمائید:

iptables -L -v -n

 

4.  نحوه مسدود کردن ترافیک ورودی ، خروجی و یا فوروارد در فایروال :

برای مسدود کردن کل ترافیک می توانید از دستورات زیر استفاده فرمائید ( دقت نمائید که این دستورات می تواند مانع از دسترسی شما به سرور گردد.) :

iptables -P INPUT DROP

iptables -P OUTPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP

برای ذخیره نمودن تغییرات اضافه شده در فایروال می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:

service iptables save

5. نحوه مسدود نمودن یک IP بر روی سرور :

به کمک دستورات اول شما می توانید ترافیک ورودی از سوی ای پی 1.2.3.4 و به وارد کردن دستور دوم کل ترافیک ورودی برای رنج ای پی مورد مثال مسدود می گردد.

iptables -A INPUT -s 1.2.3.4 -j DROP

iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -j DROP

 

6. نحوه مسدود کردن ترافیک ورودی بر روی یک پورت خاص :

به کمک دستورات زیر می توان ترافیک ورودی را بر روی پورت 80 مسدود نمائید. لازم به توضیح است که معمولا وب سرور از پورت 80 برای نمایش وب سایت استفاده می کند.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP

iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DROP

برای مسدود کردن ترافیک ورودی بر روی پورت 80 تنها برای یک IP و یا یک رنج IP می توانید از دستورات زیر استفاده فرمائید:

iptables -A INPUT -p tcp -s 1.2.3.4 --dport 80 -j DROP

iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp -s 192.168.1.0/24 --dport 80 -j DROP

 

7. نحوه مسدود نمودن ترافیک خروجی:

برای مسدود نمودن ترافیک خروجی برای یک IP خاص و یا یک رنج IP می توانید از دستورات زیر استفاده فرمائید:

iptables -A OUTPUT -d 1.2.3.4 -j DROP

iptables -A OUTPUT -d 192.168.1.0/24 -j DROP

iptables -A OUTPUT -o eth1 -d 192.168.1.0/24 -j DROP

8. لاگ کردن فعالیت ها:

خیلی از مواقع نیاز استفا تا از ریز فعالیت هایی که بر روی شبکه سرور در حال وقوع است مطلع شوید برای مثال برای جلوگیری از IP spoofing بر روی اینترفیس eth1  می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید. در این دستور در حالیکه  ترافیک مربوطه مسدود می گردد ، تلاش های صورت گرفته نیز با پیشوند IP_SPOOF A در لاگ ذخیره می شود:

iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -j LOG --log-prefix "IP_SPOOF A: "

iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -j DROP

معمولا لاگ ها در مسیر /var/log/messages قرار دارند که البته با توجه به ویرایش لینوکس مورد استفاده می تواند متفاوت باشد. برای مشاهده لاگ های مربوطه می توانید از دستورات زیر استفاده فرمائید:

tail -f /var/log/messages

grep --color 'IP SPOOF' /var/log/messages

برای جلوگیری از حجیم شدن لاگ فایل می توان از قابلیت سوکت -m در دستور استفاده کرد که به کمک آن می توان تنظیم نمود که برای مثال در هر 5 دقیقه بیش از 7 مورد را در  لاگ ذخیره ننماید:

iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -m limit --limit 5/m --limit-burst 7 -j LOG --log-prefix "IP_SPOOF A: "

iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -j DROP

9. چگونه از باز یا بسته بودن یک پورت توسط فایروال بر روی شبکه آگاه شویم؟

برای آگاهی از باز بودن و نبودن پورت می توانید از دستور زیر استفاده فرمایئد:

netstat -tulpn

برای اطلاع از اینکه آیا پورت پورت tcp 80 باز است یا خیر از دستور زیر استفاده فرمایید:

netstat -tulpn | grep :80

اگر پورت 80 باز نبود دستور زیر را وارد نمائید:

service httpd start

به کمک دستور زیر اطمینان یابید که پورت 80 بر روی فایروال بسته نشده است:

iptables -L INPUT -v -n | grep 80

در صورتیکه مسدود بود می توانید از دستور زیر استفاده فرمایئد:

iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

service iptables save

 

10. غیر فعال کردن فایروال :

اگر با مشکلی در دسترسی به فایروال روبرو هستید و یا فایروال مانع از کارکرد صحیح سرویس های اصلی سرور شما شده است می توانید به کمک دستورات زیر فایروال را خاموش نمائید. با استفاده از دستور دوم نیز پس از ریستارت سرور وضعیت
به همین منوال باقی خواهد ماند و فایروال مجدد فعال نمی گردد، مگر آنکه شما از نرم افزار جانبی مانند csf استفاده کرده باشید که بدین ترتیب فایروال مجدد فعال می گردد و بدین شکل قابلیت غیرفعال شدن نخواهد داشت:

service iptables stop
chkconfig iptables off

برای آشنایی بیشتر با iptables و مطالعه manual های آن می توانید از دستور زیر استفاده فرمائید:
man iptables

برای مشاهده راهنمای آن دستور زیر قابل استفاده خواهد بود:

iptables -h

اگر بدنبال راهنمای فایروال تنها برای یک دستور خاص هستید نیز سینتکس زیر استفاده فرمائید:

iptales -j DROP -h

 • 0 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

مقالات مرتبط

بهترین پارتیشن بندی در لینوکس

در سیستم‌های گنولینوکسی برخلاف سیستم‌های ویندوزی پارتیشن‌ها با نام‌های C ، D و... شناخته نمی‌شود....

فدورا، ردهت و سایر نسخه های لینوکس

فدورا نسخه ای از سیستم عامل لینوکس است که توسط شرکت ردهت پشتیبانی میگردد. این شرکت از سال 2003...

نصب Apache و پیکربندي آن بر روی سنتوس

نصب Apache و پیکربندي آن براي شروع ابتدا با استفاده از نرم افزار PuTTY با دسترسی root به سرور...

نصب PHP و پیکربندي آن بر روی سنتوس

نصب PHP و پیکربندي آن براي نصب PHP میتوانید از دستور زیر استفاده کنید : Yum Install PHP پس از...

نصب MySQL و پیکربندي آن روی سنتوس

نصب MySQL و پیکربندي آن براي نصب MySQl سرور میتوانید از دستور زیر استفاده کنید : Yum Install...