بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی
امید آنکه کهنه رفته باشد به نیکویی و این نو همی آید به شادی

سال نو را به تمامی شما خوبان تبریک عرض میکنیم و
سالی پر از برکت و شادی را برایتان آرزو داریم

با احترام
ارسالی از طرف تمامی اعضای پشتوار سرور


پنجشنبه, مارس 20, 2014

« بازگشت